De voordelen van autodelen

Deelauto’s, je ziet ze steeds vaker op de weg. De hoogste tijd om eens in te zoomen op welke voordelen autodelen biedt, zowel voor particulieren als voor onze samenleving.

De auto: voor de een is het een statussymbool, voor de ander een noodzakelijk transportmiddel om van A naar B te komen. Feit is in elk geval dat steeds meer mensen het daadwerkelijke bezit van een bolide niet meer nodig vinden, of zelfs zien als een last die je maar beter kunt uitbesteden. Autodelen is daarom aan een sterke opmars bezig en het aantal deelauto’s en deelautogebruikers groeit ook in Nederland ontzettend hard. Hieronder lees je welke voordelen autodelen heeft voor particulieren en voor de samenleving als geheel.

Autobezit is inefficiënt en duur
Waarom zouden we eigenlijk onze auto de deur uit doen en voor autodelen gaan? Omdat het bezitten van een auto welbeschouwd heel inefficiënt is. Gemiddeld wordt een eigen auto maar 5% van de tijd gebruikt. Daar staat tegenover dat een eigen auto altijd voor je klaarstaat, wat natuurlijk gemakkelijk is en je vrijheid geeft. Deze voordelen maken het bezit van een auto voor veel mensen de moeite waard, ondanks de hoge kosten en de vele uren waarop dat ding stof staat te vangen. Een goed alternatief voor het hebben van een eigen auto was er lange tijd ook niet, zeker als je niet van wachten en overstappen hield en taxi’s te duur vond. Dankzij autodelen is daar verandering in gekomen. Vooral in stedelijke gebieden wegen de voordelen van autodelen op tegen de voordelen van autobezit.

Waarom is autodelen voordelig?
Het concept deelauto is inherent heel efficiënt. Een deelauto wordt immers veel vaker gebruikt dan een privé-auto en bovendien door veel meer mensen. Ook de operationele kosten van de deelauto worden gedeeld door de vele gebruikers. Uit verschillende studies is gebleken dat één deelauto ongeveer dertien particuliere auto’s kan vervangen.

Wanneer autodelen werkt
Er zijn wel een paar voorwaarden voor het welslagen van deelautoconcepten. Een daarvan is gebruiksgemak. Het kiezen voor een deelauto moet voor particulieren niet omslachtig of ingewikkeld zijn, maar makkelijk, overzichtelijk en betrouwbaar. Technologie zoals die van MaaS-app Gaiyo, waarin overzicht wordt geboden tot alle (deel)vervoersopties in de buurt, speelt daarin een belangrijke rol in. 
Een andere voorwaarde voor het succes van autodelen is dat de markt er geschikt voor moet zijn. De bevolkingsdichtheid moet hoog zijn om voldoende gebruikers te genereren en ook straatparkeren moet mogelijk zijn. Stedelijke gebieden, met veel jonge milieubewuste inwoners die het ‘sharingconcept’ allang hebben omarmd, zijn het meest kansrijk.

Voordelen autodelen voor particulieren

Op particulier niveau biedt autodelen veel voordelen. We zetten de belangrijkste op een rij.

Financiële voordelen autodelen: deelauto’s zijn een stuk goedkoper
Een van de belangrijkste voordelen van autodelen is natuurlijk het kostenplaatje. Het bezit van een auto is een dure aangelegenheid. De volgende kosten worden door autodelen geëlimineerd.

  • Het aankoop- of leasebedrag
  • Autoverzekering
  • Wegenbelasting
  • Onderhoudskosten
  • Reparaties
  • APK-keuring 
  • Pechhulp
  • Brandstof
  • Parkeren en parkeervergunning
  • Afschrijvingskosten

Voor het bezitten van een auto zijn er altijd tamelijk hoge kosten vooraf. Die zijn er niet bij autodelen, waardoor deelauto’s voor een breder publiek toegankelijk zijn. Je betaalt enkel voor de rit, that’s it. Als je alle bijkomende kosten van een privé-auto meerekent, zijn de kosten per kilometer van een deelauto dan ook een schijntje vergeleken bij de kosten per kilometer van een eigen bak.

Deelauto’s zijn minder gedoe
Een voertuig kopen en onderhouden kan een behoorlijke belasting zijn. Het kost tijd, het kost geld en als je voor een occasion kiest is er ook nog het risico dat je uiteindelijk vaker bij de garage zit dan in je auto zelf. Als je al een betrouwbare automonteur kunt vinden… Kies je voor autodelen, dan is al deze poespas verleden tijd. 

Deelauto’s zijn goed voor je gezondheid
Gebruikers van deelauto’s maken vaker gebruik van andere alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets of het ov. Ook lopen ze meer dan mensen met een eigen bolide onder de carport. Deelautogebruikers bewegen dus meer en dat is hartstikke goed voor je gezondheid.

Door autodelen verlaag je je CO2-voetafdruk
Deelauto’s zijn goed voor het milieu. Ze zijn vaker elektrisch en dus schoner en stiller dan veel particuliere auto’s. Bovendien wordt door te kiezen voor deelauto’s het aantal auto’s op de weg verlaagd. Zo draag jij een waardevol steentje bij aan het milieu en het klimaat. 

Voordelen autodelen voor de samenleving

Als deelautoconcepten eenmaal succesvol opereren, heeft dat ook verschillende voordelen voor de samenleving als geheel. Dit zijn ze.

Minder verkeersdruk
Minder auto’s betekent immers minder verkeer en dus minder file’s en opstoppingen. Weggebruikers zullen dus ook minder tijd doorbrengen in het verkeer, omdat de kans op vertragingen kleiner wordt.

Voordelen autodelen voor milieu: schonere lucht
Door de toename van het aantal deelauto’s is er ook minder luchtvervuiling. Dit komt niet alleen doordat er minder voertuigen zijn, maar ook doordat deelauto’s nieuwer, schoner en steeds vaker elektrisch zijn, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. 

Betere mobiliteitsinfrastructuur 
Gebruikers van deelauto’s hebben de neiging vaker te wandelen, fietsen en andere vervoersmiddelen te gebruiken. Dit kan het draagvlak voor de ontwikkeling van een betere infrastructuur voor deze vervoerswijzen vergroten. Denk aan bredere voetpaden en meer fietspaden en autoluwe gebieden.

Voordelen autodelen voor de volksgezondheid
Doordat de luchtkwaliteit verbetert en er meer bewogen wordt, verbetert ook de volksgezondheid. Dit is niet alleen goed nieuws voor de zorg, maar ook voor de belastingbetaler. 

Aantrekkelijkere openbare ruimte
Doordat er minder auto’s zijn, is er ook minder behoefte aan parkeerplaatsen. De bestaande parkeergelegenheden zullen toegankelijker worden. Het teveel aan parkeerplaatsen kan een andere bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld wonen of stedelijk groen. 

Steeds minder vieze voertuigen op de weg
Omdat deelauto’s intensiever worden gebruikt dan privéauto’s, worden ze ook vaker vervangen. Zo zullen er steeds meer schone en stille auto’s op onze wegen rijden. 

Mobiliteit wordt steeds meer als een service gezien
Hoe meer deelauto’s en deelautogebruikers er komen, hoe volwassener het concept van mobility as a service (MaaS) wordt. Dit biedt ook ruim baan aan andere deelvervoersoplossingen, zoals deelscooters of -fietsen. Slimme technologische MaaS-voorzieningen, zoals vervoersapp Gaiyo, faciliteren dit.