Parkeren op afstand in Utrecht

Parkeren op afstand - Gaiyo

Als bedrijf werkt Gaiyo al jarenlang samen met overheden en gebruikers in gedragsverandering projecten. De kennis en ervaring die we daar opdoen passen we direct weer toe in de ontwikkeling en verbetering van de Gaiyo App. Een van de laatste projecten die we momenteel uitvoeren heet ‘Parkeren op afstand’. We spraken met programmamanager Stefan Bollars over de uitdagingen en kansen van deze proef.

In de afgelopen jaren is de parkeerdruk alleen maar toegenomen, voornamelijk in stedelijke gebieden. De verhouding tussen autobezit en het aanbod van parkeerplekken is scheefgegroeid. Daar waar steeds meer mensen een auto nemen, willen overheden juist minder auto’s op de weg om de bereikbaarheid te borgen en aan de klimaateisen te voldoen. Ondanks maatregelen als hogere parkeertarieven, het weren van auto’s uit de binnenstad en het verminderen van het aantal parkeerplekken blijven de parkeerproblemen actueel.

Sinds mei 2023 voert de gemeente Utrecht samen met Gaiyo een test uit in de wijken Rivierenwijk en Europalaan-Noord om bewoners aan te moedigen hun auto op afstand te parkeren i.p.v. in de wijk. Deelnemers aan de test kunnen hun auto met korting kwijt bij de overdekte P+R Westraven en ontvangen in ruil daarvoor een tegoed voor alternatief vervoer dat in Gaiyo App te boeken is. Denk hierbij aan e-bikes, elektrische bakfietsen, deelscooters en het OV. Door een duurzamer alternatief te bieden is de verwachting dat de bewoners uiteindelijk minder met de auto zullen reizen.

Samenvattend is het behalen van de mijlpaal van 518 transacties met 27 deelnemers in ons parkeerproject een belangrijke prestatie. Het feit dat 44% van de deelnemers kiest voor parkeren op afstand, getuigt van een groeiende acceptatie van alternatieve parkeeroplossingen. Bovendien wijst het gebruik van alternatieve vervoersopties via Gaiyo, waarbij 56% van de deelnemers kiest voor openbaar vervoer of gedeelde mobiliteitsdiensten, op een verschuiving naar duurzamere vervoerskeuzes. Deze eerste indicatoren geven aan dat we een succesvolle tussenstand hebben bereikt en voorspellen veel goeds voor het uiteindelijke succes van het project in mei 2024. We zijn bemoedigd door deze resultaten en blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen in de toegankelijkheid en duurzaamheid van stedelijke mobiliteit via onze innovatieve parkeeroplossingen.