Op weg naar duurzaamheid: Lage Weide’s project voor bereikbaarheid en gedragsverandering

Gaiyo interviewt Bedrijventerrein Lage Weide over Duurzaamheid en Bereikbaarheid

Bedrijventerreinen aan de rand van de stad zijn vaak afgelegen en moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. In juni 2023 startte Lage Weide in samenwerking met TIER en Gaiyo een driejarig project. Hierdoor kunnen medewerkers en werkgevers voor een langere periode kennismaken met het hele systeem van deelmobiliteit. We spraken met Daan van Haarlem, projectmanager Bereikbaarheid bij ILW Parkmanagement Lage Weide op bedrijventerrein Lage Weide, over hun uitdagingen, ambities en aanpak.

Ha Daan, van oud-profvolleyballer naar een kantoorbaan, dat moet een switch geweest zijn?

Ja, drie jaar geleden ben ik er zo ingerold en ik heb het nog steeds erg naar mijn zin. Bij ILW Parkmanagement Lage Weide ben ik verantwoordelijk voor de infrastructuur en logistiek op het park, maar ook voor een stuk gedragsverandering bij bedrijven en werknemers als het om mobiliteit gaat.

Kun je iets vertellen over bedrijventerrein Lage Weide. Waar zijn we nu?

Je bent nu op het bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Hier zijn 800 bedrijven gevestigd en werken er meer dan 18.000 medewerkers. Vanuit dit gebied wordt de stedelijke bevoorrading van heel Utrecht geregeld. Jaren geleden lag het park aan de rand van Utrecht, maar door de groei van de omliggende plaatsen en wijken als Maarssen, Vleuten en Leidsche Rijn zijn wij inmiddels meer naar het centrum toegegroeid. 

Tegen welke uitdagingen lopen jullie als bedrijventerrein aan?

Door de groei van de stad zijn de investeringen op het gebied van bereikbaarheid op Lage Weide achter gebleven. Voornamelijk voor medewerkers van distributiebedrijven die zich in de uithoeken van het bedrijventerrein bevinden, kan dit een grote uitdaging zijn. Er is namelijk geen goede busverbinding waardoor zij 20-30 minuten naar het dichtstbijzijnde station moeten lopen of de auto moeten pakken en dat is niet wenselijk. Lage Weide staat elke dag al vol met auto’s, er zijn grote files met name in de spits. 

Kun je iets meer vertellen over het project?

Wij zijn samen met Gaiyo, de provincie Utrecht en TIER een project gestart om medewerkers van bedrijven die gevestigd zijn op Lage Weide meer te laten fietsen van en naar het werk. Hiervoor kunnen zij drie jaar lang gebruikmaken van e-bikes van TIER die zij via de Gaiyo App kunnen vinden, boeken en gebruiken. 

Doordat wij in nauw contact staan met alle bedrijven weten wij ook tegen welke problemen zij aanlopen. Lage Weide is heel groot en de bus komt niet in alle hoeken van het terrein. De last mile vanaf de drie stations ontbrak waardoor vele medewerkers van bedrijven op ons terrein de auto kozen i.p.v. duurzamere oplossingen. 

Samen met de gemeente Utrecht, TIER en Gaiyo hebben wij de handen ineen geslagen en op diverse plekken op het park fietshubs geplaatst met voldoende e-bikes, die door middel van de Gaiyo App gratis te gebruiken zijn. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.

Wij zijn het eerste bedrijventerrein in Nederland dat een onbeperkt aantal fietsritten ter beschikking stelt aan medewerkers van bedrijven. Dit is niet eerder op zo’n grote schaal gedaan in een regio.

Hebben jullie al concrete gegevens of inzichten over de impact van het project op het woon-werkverkeer en de CO2-uitstoot in de regio? Zijn er specifieke veranderingen opgemerkt in de mobiliteitspatronen van de deelnemers sinds de start van het project?

Het is nog iets te vroeg om daarover iets te zeggen; het project duurt drie jaar en wij zijn in juni 2023 gestart. Wij hebben grootse plannen. Onze ambitie is om tegen het eind van volgend jaar (2025) 5000 auto’s te vervangen door andere vormen van duurzame mobiliteit. Tot nu toe is het project een groot succes. Al na vier maanden hebben we de doelstelling behaald: 175 gebruikers, minimaal 3 keer per week met de fiets, van en naar kantoor laten reizen. We zitten nu op 2500 ritten per maand. De verwachting is dat het aantal ritten verder zal stijgen in het voorjaar. 

Wat vinden de medewerkers ervan? 

Iedereen vindt het fantastisch, misschien ook deels doordat de fietsen worden aangeboden, maar de reacties zijn erg positief. De reistijd naar Lage Weide wordt door de TIER e-bike korter en de werknemers zijn veel eerder geneigd om ook daadwerkelijk de fiets te pakken. Daarnaast is het vooral in de vroege en late uren, wanneer de distributiecentra volop draaien, een duurzame oplossing om van en naar werk te komen. En aan de andere kant zijn de bedrijven blij met werknemers die op de fiets komen; een vitale en gezonde reisvorm. Een win-win situatie!

Welk advies zou je aan andere bedrijventerreinen willen meegeven?

Heel dicht op de bedrijven zitten en veel tijd investeren in communicatie. Luisteren naar de bedrijven en zien wat de problemen zijn. Een bedrijventerrein heeft organiserend vermogen in de vorm van een parkmanagement nodig om dit goed aan te pakken, waar de deelfietsen een mooi voorbeeld van zijn.