Innovactory behaalt certificaat voor de CO2-prestatieladder

Gaiyo - CO2-certificaat

Innovactory International heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder, te weten niveau 5. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

De startup uit Almere streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2footprint biedt Innovactory de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er een enorme hoeveelheid energie bespaard.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder laat Innovactory zien dat zij een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Als bedrijf kan Innovactory natuurlijk niet achterblijven om ook naar zichzelf te kijken. Een paar jaar geleden hebben wij dit al gedaan door het halen van Lean & Green Star personal mobility, waarbij de focus lag op onze eigen mobiliteit. Nu was het tijd om een stap verder te gaan om het hele bedrijf eens goed tegen het licht te houden, en de juiste maatregelen te nemen. Wij zijn er trots op dat we een steentje bijdragen aan de vermindering van de Co2 uitstoot, zegt Stefan Bollars, programmamanager bij Innovactory.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) feliciteert Innovactory International met het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Innovactory onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie, aldusprojectleider Gijs Termeer van de SKAO.

Over Innovactory

Innovactory is in 2013 opgericht door een team van voormalige TomTom-medewerkers met als doel het ontwikkelen van innovatieve toepassingen voor slimme mobiliteit, die een significante bijdrage leveren aan duurzaam reisgedrag. Haar slimme reisassistent TimesUpp, heeft een gemiddelde waardering van 4,3 op 5 sterren in de Appstores en is 150.000 keer geïnstalleerd. Sinds 1 januari 2017 hebben TimesUpp-gebruikers 484.380 minder autoreizen uitgevoerd, hetgeen heeft geresulteerd in een CO2-besparing van ruim 1.700.000 kg.