Innovactory partner in MaaS-raamovereenkomst

Populariteit deelscooters stimuleert scooterverkoop

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 24 partijen/consortia geselecteerd binnen een raamovereenkomst om in de komende jaren in 7 regionale MaaS pilots te leren hoe MaaS werkt. Doel van het MaaS-project is dat reizigers in de toekomst hun reis volledig digitaal plannen, boeken en betalen met alle vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld de deelauto, deelfiets, (water)taxi, bus, metro en trein. Om inzicht te krijgen in de effecten en werking van MaaS is gekozen voor zeven pilots die landelijk uit te rollen zijn. Samen met vervoerders, marktpartijen en overheden wordt ervaring opgedaan. De pilots zullen starten in de regio’s Amsterdam,  Eindhoven, Groningen-Drenthe en Limburg, Utrecht-Leidsche Rijn, Twente en Rotterdam-Den Haag. 

Innovactory heeft voor de Raamovereenkomst samen aangeboden met Monotch, MAPtm en Syndesmo. Het sterke samenwerkingsverband heeft al uitgebreide ervaring in de mobiliteitswereld en dekt diverse terreinen af; van gedragsveranderingsprojecten, consumentendienstverlening, platformontwikkeling (oa. voor parkeren en Talking Traffic), multimodaal verkeersmanagent tot werkgeversaanpak. De combinatie maakt een sterke MaaS propositie mogelijk waarbij de kennis, assets en netwerken van de partijen wordt samengebracht.

Directeur Lucien Groenhuijzen van Innovactory: “Wij zijn erg blij met de selectie in de raamovereenkomst. We zijn al sinds onze oprichting bezig met het ontwikkelen en aanbieden van slimme diensten om reizen gemakkelijker te maken, vooral voor automobilisten. Daar zien we vooral ook de kans om MaaS succesvol te maken en op te kunnen schalen. Met de pilots in Nederland zetten we daarin een eerste stap, waarna we onze ervaringen in het buitenland kunnen gaan toepassen.”

De totale aanmoedigingssubsidie van in totaal 20 miljoen euro geldt voor 2 à 3 jaar. De cofinanciering van Rijk en regio is bedoeld om de private bedrijven bij onder meer de ontwikkeling van apps een duwtje in de rug te geven. De aanbestedingen voor de eerste pilots in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zullen begin 2019 van start gaan. De andere pilots zullen in de maanden erna volgen.