Gaiyo draagt bij tot 70% afname CO2-uitstoot bij deelnemers binnen de MaaS-pilot Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern

Tussen 2019 en 2022 voerde Gaiyo in opdracht van Goedopweg een Mobility-as-a-Service (MaaS)-pilot uit in de recent ontwikkelde Utrechtse woonwijken Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern. Het doel van de pilot van de regio Utrecht was te ervaren wanneer mensen kiezen voor deelvervoer, waarom ze dat doen en of dat effect heeft op het reisgedrag. Het project was een van de zeven landelijke pilots die in Nederland werden uitgevoerd.

Een externe evaluatie door marktonderzoeksbureau Rebel Group op basis van enquêtes en gebruikersgegevens heeft aangetoond dat de Utrechtse MaaS-pilot veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd en dat de pilot uiteindelijk succesvol was.

De belangrijkste successen van deze MaaS-pilot voor Gaiyo:

Groeiend gebruik van deelmobiliteit en openbaar vervoer
Het gebruik van de Gaiyo-app in combinatie met door de gemeente geïnitieerde campagnes zoals ‘Blij dat ik deel’, leidde in deze pilot tot een sterkere groei van het gebruik van micro-deelmobiliteit in vergelijking met de regio Amsterdam, Groningen (zonder MaaS-pilot), de rest van Utrecht, en andere MaaS-pilot regio’s. Dit positieve resultaat werd behaald ondanks het feit dat het aantal gebruikers door Covid-19 later op gang kwam dan gepland.

Forse afname CO2-uitstoot
Doordat het gebruik van duurzaam vervoer zoals openbaar vervoer en deelfietsen toenam, daalde de CO2-uitstoot per afgelegde kilometer. Tijdens de pilot daalde de uitstoot van ongeveer 200 gCO2 per kilometer aan het begin van de pilot naar 60 gCO2 per kilometer aan het einde van de pilot. Dit ligt onder het gemiddelde niveau van CO2-uitstoot in Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern.

Duurzaam reisgedrag gestimuleerd
Uit een enquête die onder 260 inwoners van Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern werd gehouden, blijkt dat 66% van de respondenten vaker voor deelmobiliteit kozen als gevolg van het gebruik van de Gaiyo-app. Bovendien gaven meerdere gebruikers aan hun eigen auto te hebben verkocht door het gebruik van de app. Een andere opvallende factor is dat nu na de pilot in de regio Utrecht de elektrische fiets vaker wordt gepakt dan in andere regio’s. Deze bevindingen laten zien dat Gaiyo erin is geslaagd privé-autoritten te vervangen door deelmobiliteit en openbaar vervoer, wat bijdraagt aan duurzamer reisgedrag.

Positieve samenwerking en professionaliteit
De samenwerking met Gaiyo werd geprezen door de betrokken partijen zoals overheden als aanbieders van deelmobiliteit. Enerzijds omdat Gaiyo de ervaringen die werden opgedaan tijdens de pilot goed kon doorvertalen in de app en zo de app steeds gebruiksvriendelijker werd. Anderzijds door zoveel mogelijk aanbieders van deelvervoer goed aan te sluiten, te integreren in de app voor een compleet aanbod.

Op de goede weg
Lucien Groenhuijzen, CEO Gaiyo: “Gaiyo heeft in deze pilot indrukwekkende resultaten teweeggebracht. We hebben gezien dat onze app gebruikers motiveert om over te stappen van individueel autobezit naar deelmobiliteit, waardoor we in Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern een indrukwekkende CO2-uitstootreductie van 70% per gereden kilometer hebben gerealiseerd. Dit onderstreept de cruciale rol die Gaiyo kan en zal spelen in de mobiliteitstransitie. Wij hebben de ambitie om binnen 5 jaar een CO2-uitstootreductie van maar liefst 70.000 ton te realiseren. De resultaten van deze pilot bewijzen dat we met Gaiyo op de goede weg zijn om deze doelstelling te bereiken.”

Stimuleringsmaatregelen
Tijdens de pilot zijn diverse stimuleringsacties uitgevoerd die hebben bijgedragen hebben aan de groei in het aantal gebruikers van de Gaiyo app in het pilotgebied. Zo kregen 200 studenten gedurende zes maanden €40 reistegoed bovenop hun studentenreisproduct, met als gevolg meer gebruik van deelmobiliteit binnen deze populatie. De publiekscampagne, ‘Blij dat ik deel’, voorzag zo’n 2000 inwoners van eenzelfde bedrag aan reistegoed, wat leidde in een toename van het gebruik van micro-deelmobiliteit. Ook is de pilot uitgebreid naar het gebied Westelijke Stadsboulevard (WSB), waar eveneens €40 reistegoed aan ruim 1600 huishoudens werd verstrekt. Dit resulteerde in 1.167 extra gebruikers binnen vier maanden, waaronder 251 waardevolle gebruikers die minstens zes functionaliteiten van de app gebruikten op zes verschillende dagen.

Uitdagingen en kansen voor het maken van nog meer impact
Het evaluatierapport van Rebel identificeerde ook een aantal uitdagingen en verbetermogelijkheden. Zo is een sterkere integratie van openbaar vervoer in de app nodig, met aantrekkelijke tarieven en pakketten voor de app-gebruikers om voldoende concurrerend te kunnen zijn. Ook werd een gebrek aan bewustwording onder potentiële gebruikers waargenomen, wat wijst op de noodzaak van een sterke marketing- en communicatiestrategie om naamsbekendheid te vergroten en de voordelen van de app te promoten. Tot slot werd duidelijk dat het succes van MaaS-projecten zoals deze valt of staat bij een app die goed inspeelt op de gebruikersbehoeften en voorziet in een zo breed mogelijk aanbod van deelmobiliteit. Om deze reden partnert Gaiyo dan ook met zo veel mogelijk deelmobiliteitsaanbieders en worden de app-functionaliteiten voortdurend verbeterd en uitgebreid.

Conclusie
Deze MaaS-pilot van Gaiyo in Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern heeft een aantal mooie successen laten zien, zoals een positieve samenwerking en een groeiend gebruik van deelmobiliteit en openbaar vervoer. Om de impact van Gaiyo op de mobiliteitstransitie verder te vergroten, zetten we in op het nog meer verbeteren van de functionaliteiten van de app, het integreren van aantrekkelijke prijsproposities voor het openbaar vervoer en het realiseren van meer naamsbekendheid en bewustwording onder potentiële gebruikers. Zo zal Gaiyo in de nabije toekomst een nog impactvoller MaaS-platform zijn, dat substantieel bijdraagt aan duurzamer en efficiënter reizen.