Drie veelvoorkomende misverstanden over de CO2-rapportageplicht

3 misverstanden over de CO2-rapportageplicht - Lees hier alles over op Gaiyo.com

Er hangt al een tijdje iets in de lucht; de CO2-rapportageplicht. Deze nieuwe wetgeving verplicht bedrijven om hun CO2-uitstoot te rapporteren, met als doel om richting 2030 de uitstoot te verminderen. Ook al is dit al enige tijd bekend, er zijn nog wel veel misverstanden. We helderen er drie direct voor je op.

Heb je nog meer vragen, neem dan contact met ons op.

1: Ik moet mijn CO2-verbruik rapporteren

Dit is het grootste misverstand. Je rapporteert straks het feitelijke aantal kilometers van je medewerkers, verdeeld over de verschillende reismiddelen en over woon-werk en/of zakelijke ritten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet dit om naar de bijbehorende CO2-uitstoot. Kortom, het gaat om een kilometerregistratie. Simpel in te richten met een mobiliteitsdienst als Gaiyo: voor alle reizen met OV en deelmobiliteit en een goed declaratiesysteem voor eigen vervoer.

2: Ik moet per 1 januari 2024 rapporteren

Dit klopt niet.. De registratieplicht (van kilometers dus) gaat in op 1 juli 2024. De eerste rapportage stuur je dan in tussen 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Je kunt natuurlijk al wel beginnen met de juiste registratie, maar de verplichting start een deze zomer. Dat neemt niet weg dat je het best zo snel mogelijk al kan starten met de registratie, dan weet je zeker dat je op 1 juli (of eerder) klaar bent. 

3: Iedere ondernemer is verplicht te rapporteren

Nee. De verplichting is voor werkgevers die 100 of meer werknemers in dienst hebben. Heb je minimaal 100 werknemers in dienst? Dan ben je verplicht om in 2024 de registratie uit te voeren en begin 2025 de rapportage in te sturen bij RVO. Zijn het minder dan 100 werknemers, dan is de rapportage vrijwillig. In beide gevallen maakt daarbij niet uit of het nu gaat om leaseauto’s, een mobiliteitsbudget of reizen met een zakelijke ov-chipkaart. Met Gaiyo kunnen we je daarbij direct helpen om de registratie goed op orde te krijgen, of het nu gaat om 1000 of 80 medewerkers.

De rapportageverplichting is onderdeel van de ‘Normerende regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een maatregel uit het Klimaatakkoord. Het doel van het besluit is om gezamenlijk de CO2-uitstoot die werkgebonden personenmobiliteit veroorzaakt te verlagen met minimaal 1,5 megaton in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij 8,7 miljard autokilometers en er zijn ongeveer 61 miljoen bomen nodig om het te compenseren. Na de invoering van deze rapportageplicht zullen er ook daadwerkelijk normen gesteld worden, vermoedelijk vanaf 2028.

Heb je vragen over de CO2-rapportageplicht of wil je eens sparren over zakelijke mobiliteit? Neem vrijblijvend contact met ons op.