Gaiyo start als eerste mobility as a service-pilot van Nederland

Gaiyo eerste-mobility-as-a-service-pilot-van-Nederland-van-start

Met de lancering van vervoersapp Gaiyo in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern gaat vandaag de eerste ‘mobility as a service’-pilot (MaaS) van Nederland van start. Via de app zien gebruikers welke (deel)vervoersmogelijkheden ze in hun buurt hebben en kunnen zij alle reizen plannen, boeken én betalen vanuit één app.

Al je vervoer geregeld met één app

Gaiyo is een persoonlijke reis-assistent en geeft een real-time overzicht van alle beschikbare reismogelijkheden en combinaties, compleet met vertrek- en aankomsttijden, reistijd en kosten. Dat varieert van de trein, tram of bus tot plekken waar mensen een deelfiets, elektrische deelscooter, auto of ander deelvervoer kunnen ophalen. Ook toont de app de beschikbare parkeerplaatsen op P+R-terreinen, gecombineerd met de tijden van het aansluitende openbaar vervoer. Ten slotte toont de app de reistijd per auto, de files en de parkeerkosten. Zo kan de gebruiker zelf ontdekken welk vervoer op welk moment sneller of goedkoper is.

Bereikbaarheid van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern

Bij de pilot is bewust gekozen om in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern te starten, omdat dit gebied hard groeit en het autobezit en -gebruik hier relatief hoog is. Tot 2030 komen er nog tot 105.000 inwoners bij. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van dit deel van Utrecht. ,,Met deze app kunnen mensen heel makkelijk kiezen op welke manier ze willen reizen. We hopen dat ze daarmee vaker kiezen voor iets anders dan de auto, zoals fiets en OV. Dat helpt om de stad leefbaar en bereikbaar houden”, zegt Lot van Hooijdonk, wethouder Mobiliteit.

Toegang tot alle vervoersmogelijkheden

De app knoopt verschillende vormen van vervoer aan elkaar, waardoor mensen zich maar één keer hoeven te registreren en al het vervoer via de app kunnen betalen. ,,Het is onze missie om steden leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen”, zegt CEO en oprichter Lucien Groenhuijzen van app-ontwikkelaar Gaiyo. ,, Geweldig dat we deze app als eerste aan de inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern kunnen aanbieden. We verwachten door onze ervaringen met de prétest dat de mensen in dit deel van Utrecht de toegevoegde waarde van Gaiyo zullen ervaren”.

Smart Mobility

Gaiyo komt van Gaiyō – wat in het Japans overzicht betekent – en werd al getest door 150 gebruikers, toen nog onder de oude naam Tripps. Daaruit bleek dat mensen dankzij de app geneigd zijn vaker de auto te laten staan en voor alternatieve vormen van vervoer te kiezen, omdat deze sneller of goedkoper zijn. ,,Daarmee past Gaiyo naadloos binnen ons programma Smart Mobility. We gebruiken graag slimme ontwikkelingen om gezonder, schoner en veiliger reizen te stimuleren binnen de provincie Utrecht”, zegt Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht.

Onderdeel van zeven nationale pilots

Gaiyo is de eerste van de zeven Mobility as a Service-pilots (MaaS) die live gaat. De MaaS- pilot zal naar verwachting lopen tot en met eind 2021. De app is vanaf vandaag in heel Nederland te downloaden via de App Store en Google Play.

De MaaS-pilots is een initiatief van de overheid om samen met marktpartijen te onderzoeken of dienstverlening op het gebied van mobiliteit aanslaat bij gebruikers, commercieel levensvatbaar is én bijdraagt aan beleid. Met de privacyproof verkregen data leren het ministerie van I&W, regionale overheden, MaaS-aanbieders en vervoerders samen hoe het totale mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. Dit kan bijdragen aan oplossingen voor CO2-doelstellingen, fileproblematiek en drukte in het openbaar vervoer.

In Utrecht valt de pilot onder het programma van Goedopweg, waarin de provincie, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie samen werken aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving van de regio.