Duurzaamheid

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. De uitstoot van broeikasgassen moet fors worden teruggedrongen. Automobiliteit levert een grote bijdrage aan deze opwarming. We moeten de manier hoe wij met mobiliteit moeten omgaan radicaal gaan wijzigen. Gewoontes om van A naar B te reizen dienen te worden doorbroken. Gaiyo wil een bijdrage leveren om het Europese mobiliteit te verduurzamen.

Onze gebruikers dragen bewust en onbewust bij aan het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen.

Kies voor de schonere optie

Sedert de oprichting in 2013 hebben wij ons ingezet om met de ontwikkeling van onze slimme reisassistenten TimesUpp en Gaiyo het reisgedrag van onze gebruikers te verduurzamen. Al bijna 200.000 personen hebben een van onze apps de afgelopen jaren geïnstalleerd en hebben hun auto gebruik gereduceerd. Onze App blijkt een groot aantal gedragsveranderende eigenschappen te hebben die onze gebruikers regelmatig aanzetten om voor een milieuvriendelijker alternatief te kiezen.

Samen maken we het mogelijk

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie intern alsook in de keten. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

Gaiyo is in het bezit van het hoogste CO2-certificaat: NIVEAU 5 OP DE CO2-PRESTATIELADDER.

Vanuit de A. Inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

Via deze pagina op onze website willen wij je periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben vastgelegd.

Wij publiceren regelmatig in onze blog en via sociale mediakanalen over onze verrichten op het gebied van duurzaamheid. Door op onderstaande buttons te klikken kan je ons hierover volgen.

Voor alle andere vragen kan je direct via een bericht aan ons stellen.

Innovactory voert verschillende initiatieven uit om het autogebruik van onze gebruikers te verminderen.